Jiian

Phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhanh, chính xác qua nền tảng công nghệ cho đối tác

Đơn giản hoá việc sử dụng bảo hiểm, mang lại sự thuận tiện cho khách hàng vào bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ nơi đâu.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của bạn.

Vui lòng tham khảo các điều khoản sau để hiểu rõ hơn cam kết của chúng tôi trong việc đảm bảo quyền riêng tư của Bạn và cách luật pháp bảo vệ Bạn.

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi, thu thập thông tin trong nhiều trường hợp khác nhau khi bạn truy cập và sử dụng Trang web cũng như sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Có hai lý do chính giải thích tại sao chúng tôi thu thập thông tin về bạn:

(i) tuân thủ luật pháp của khu vực tài phán hiện hành; và

(ii) cung cấp Dịch vụ của chúng tôi và để các Trang web của chúng tôi hoạt động như dự định.

Chính sách Bảo mật này chủ yếu nhằm mục đích mô tả cách thức sử dụng thông tin cho doanh nghiệp của chúng tôi. Xin lưu ý rằng nếu bất kỳ thông tin nào được yêu cầu thu thập theo luật của khu vực tài phán hiện hành và/hoặc bất kỳ lệnh tòa nào, chúng tôi sẽ thu thập thông tin đó mặc dù một trường hợp cụ thể như vậy có thể không được mô tả rõ ràng ở đây.

Trừ khi được trình bày rõ ràng ở đây, Chính sách Bảo mật này không đề cập đến và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, thông tin hoặc các hoạt động khác của các trang web khác và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp liên kết đến bất kỳ trang web nào theo đó liên kết đó hiển thị trên các trang web của chúng tôi. Với mục đích tránh bất kỳ sự mơ hồ nào, việc bất kỳ ai ngoài chúng tôi bao gồm một liên kết đến trang web của bên thứ ba không có nghĩa là chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi chứng thực trang web được liên kết đó. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ trang web nào của bên thứ ba, hành động đó sẽ hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng Dịch vụ, Trang web, hệ thống thanh toán và nền tảng của chúng tôi. Ngoài ra, bạn có nhiệm vụ đọc các chính sách và điều khoản của mọi trang web mà bạn truy cập.

Các loại dữ liệu được thu thập

Các loại dữ liệu được thu thập Trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng Bạn nhằm thực hiện đơn đặt hàng của Bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Họ và tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ, Tỉnh, Thành phố
 • Địa chỉ email

Trong cả hai trường hợp nêu trên, chúng tôi có thể thu thập thông tin:

 • khi bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi, hãy đăng ký danh sách gửi thư của chúng tôi, hoặc liên lạc với chúng tôi
 • khi bạn sử dụng và tương tác với Trang web và dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn đặt hàng, đăng bài đánh giá hoặc tương tác với những người dùng khác hoặc với các doanh nghiệp trên Trang web;
 • khi bạn thanh toán cho các dịch vụ;
 • nếu bạn đăng nhập thông qua mạng xã hội hoặc dịch vụ xác thực, chẳng hạn như Facebook hoặc Google, các dịch vụ này sẽ xác thực danh tính của bạn và có thể cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ Thông tin cá nhân (chẳng hạn như tên, địa chỉ e-mail, sổ địa chỉ và địa chỉ liên hệ, hoặc thông tin khác) với chúng tôi; và
 • nếu bạn cấp quyền cho các Trang web truy cập sổ địa chỉ hoặc thư viện ảnh trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như để gửi lời mời cho bạn bè hoặc tải ảnh hoặc video lên các Trang web.

Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm Thông tin cá nhân có thể nhận dạng duy nhất bạn (cho dù một mình hay kết hợp với dữ liệu hoặc thông tin khác), chẳng hạn như tên pháp lý đầy đủ của bạn, ảnh hồ sơ, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, địa chỉ e-mail, ngày sinh , giới tính, địa chỉ thực và hợp pháp hoặc dữ liệu tương tự. Thông tin Cá nhân cũng bao gồm một số thông tin nhạy cảm nhất định liên quan đến tài chính của bạn hoặc đối với tài khoản doanh nghiệp, liên quan đến tài chính của doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như số thẻ tín dụng hoặc số tài khoản thanh toán khác (bao gồm mã xác thực chữ số cho thẻ ngân hàng của bạn hoặc các thông tin cần thiết để kết nối ví kỹ thuật số của chúng tôi với tài khoản ngân hàng của bạn). Để bạn tận dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp Thông tin cá nhân.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin phi cá nhân từ bạn, bao gồm thông tin về việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, nhưng khi thông tin phi cá nhân đó được liên kết với Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ coi đó là Thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn của bên thứ ba, chẳng hạn như những người dùng khác trên Trang web của chúng tôi, tài xế, người bán và các đối tác khác.

Thông tin được thu thập tự động khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể thu thập một số loại thông tin sử dụng nhất định khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, đọc email của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng của bạn, để theo dõi và cải thiện các trang web và dịch vụ của chúng tôi cũng như cho các mục đích tương tự khác. Trong một số trường hợp, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể kết hợp thông tin sử dụng này với Thông tin cá nhân. Nếu chúng tôi kết hợp bất kỳ thông tin sử dụng nào với Thông tin cá nhân, thông tin kết hợp sẽ được chúng tôi coi là Thông tin cá nhân dưới đây (miễn là nó được kết hợp như vậy).

Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

Bạn có thể xem xét, chỉnh sửa và/hoặc cập nhật các yếu tố nhất định của Thông tin cá nhân của mình bằng cách điều chỉnh thông tin được kết nối với tài khoản của bạn trong các phần có liên quan của Trang web. Tuy nhiên, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi đều không chịu trách nhiệm thay đổi Thông tin Cá nhân từ cơ sở dữ liệu và/hoặc hồ sơ khác của các bên thứ ba mà chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi đã chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn trước đây.

Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Công ty có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:

 • Để liên hệ với bạn: Để liên hệ với bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo đẩy của ứng dụng di động về việc bạn thực hiện các mặt hàng hoặc dịch vụ đã mua.
 • Cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những sản phẩm mà bạn đã mua hoặc thắc mắc; trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin như vậy.
 • Để quản lý các yêu cầu của bạn: để tham dự và quản lý các yêu cầu của bạn với chúng tôi.

Chúng tôi và các nhà thầu bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng công nghệ theo dõi, bao gồm cookie, đèn hiệu web, tập lệnh nhúng, công nghệ xác định vị trí, thông tin tệp và công nghệ tương tự, để tự động thu thập thông tin sử dụng và thiết bị, chẳng hạn như:

 • Thông tin về thiết bị của bạn và phần mềm của nó, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, loại thiết bị/kiểu máy/nhà sản xuất, hệ điều hành, dấu ngày tháng và một mã nhận dạng duy nhất cho phép chúng tôi xác định trình duyệt, thiết bị di động của bạn hoặc tài khoản của bạn (bao gồm, ví dụ: số nhận dạng thiết bị liên tục) và thông tin tương tự khác. Chúng tôi cũng có thể làm việc với các đối tác bên thứ ba để sử dụng các công nghệ, bao gồm cả việc áp dụng các công cụ lập mô hình thống kê cho phép chúng tôi nhận ra và liên hệ với bạn trên nhiều thiết bị.
 • Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu phân tích hoặc sử dụng nền tảng của chúng tôi hoặc các công cụ phân tích của bên thứ ba để giúp chúng tôi đo lường lưu lượng truy cập và xu hướng sử dụng cho Trang web và để hiểu thêm về nhân khẩu học của người dùng của chúng tôi. Thông tin này sẽ có sẵn cho các doanh nghiệp đã đăng ký trên trang web của chúng tôi để xem xét.
 • Để quản lý các yêu cầu của bạn: để tham dự và quản lý các yêu cầu của bạn với chúng tôi.

Nếu bạn không muốn chấp nhận cookie, hầu hết các trình duyệt sẽ cho phép bạn: (i) thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn để thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie, điều này cho phép bạn chọn chấp nhận hay không; (ii) vô hiệu hóa các cookie hiện có; hoặc (iii) đặt trình duyệt của bạn tự động từ chối cookie; tuy nhiên, làm như vậy có thể tác động tiêu cực đến trải nghiệm của bạn khi sử dụng Trang web, vì một số tính năng và dịch vụ trên Trang web của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường. Bạn cũng có thể đặt các tùy chọn e-mail của mình để ngăn việc tải xuống tự động các hình ảnh có thể chứa các công nghệ cho phép chúng tôi biết liệu bạn đã truy cập vào e-mail của chúng tôi và thực hiện một số chức năng với nó hay chưa.

Tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn

Trong một số trường hợp nhất định, Công ty có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc theo yêu cầu hợp lệ của cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Dịch vụ

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Việc bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Bạn là quan trọng đối với Chúng tôi. JIIAN cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách có thể bằng việc sử dụng các biện pháp bảo mật thông tin khác nhau để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi sử dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hành chính hợp lý được thiết kế để bảo vệ Thông tin Cá nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Tuy nhiên, không thể đảm bảo việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc hệ thống lưu trữ dữ liệu là an toàn 100%. Nếu bạn có lý do để tin rằng tương tác của bạn với chúng tôi không an toàn (ví dụ: nếu bạn cảm thấy rằng sự bảo mật của bất kỳ tài khoản nào bạn có thể có với chúng tôi đã bị xâm phạm), bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về vấn đề bằng cách liên hệ với chúng tôi theo với phần "Liên hệ với chúng tôi" bên dưới.

Miễn trừ trách nhiệm

JIIAN không đảm bảo rằng JIIAN và bất kỳ sản phẩm dịch vụ do JIIAN cung cấp sẽ đáp ứng được các yêu cầu của Khách Hàng, cũng như không đảm bảo rằng sự vận hành của JIIAN không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, bị lỗi, mất hoặc bị hủy bỏ thông tin hoặc các lỗi do virus, phần mềm thứ ba hoặc các rủi ro bất khả kháng khác. JIIAN sẽ được miễn trừ trách nhiệm với các vấn đề liên quan đến sự cố nêu trên (nếu có) JIIAN không chịu trách nhiệm liên quan đến tính xác thực của thông tin do Khách Hàng cung cấp hoặc giao dịch giữa Khách Hàng và đối tác của JIIAN hoặc hành vi vi phạm pháp luật của Khách Hàng.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Liên hệ: 0973622017 hoặc Jiian@beetsoft.com.vn

Xin lưu ý rằng thông tin liên lạc qua e-mail sẽ không nhất thiết phải an toàn; do đó, vui lòng không bao gồm thông tin thẻ tín dụng và/hoặc Thông tin Cá nhân nhạy cảm khác trong thư điện tử của bạn với chúng tôi.